Mr. Matthew Seitz '16

Written on 12/13/2023
Greg Guastavino

Freshman Class Guidance Counselor


Matthew Seitz '16


 


Freshman Guidance Counselor


 


Phone                                                  

(718) 987-2900 Ext. 1264


Send Email

 


 


About Mr. Seitz

Monsignor Farrell alumnus, Class of 2016

At Monsignor Farrell since 2024

B.S. - Social Sciences Interdisciplinary, University at Buffalo

Assistant wrestling coach